JEZU UFAM TOBIE

Wdzięczność Bogu

2023-03-11


Dziękuję Bogu za życie. Bo życie jest wielką łaską.
Dziękuję Bogu za łaskę wiary, bo dzięki niej idę we właściwym kierunku, nie tracąc nadziei i miłości.
Wierzę w Boga i wierzę Bogu. Ufam Mu i zawierzam. Pragnę zawsze być blisko Niego jak dziecko, bo On jest moim Najukochańszym Tatusiem.
Do Niego zwracam się: Tatusiu święć się Imię Twoje.

Wiem, że wiara w Boga rodzi dobre uczynki.
Dziekuję Bogu, najwyższemu Dobru,
za łaskę trwania w Nim, że dane jest mi przystępować codziennie do Komunii Świętej.
W chwili, kiedy przystępujemy w stanie łaski uświecającej do Komunii świętej jesteśmy bogami. A dlaczego? Bo nasz Tatuś (Abba) jest Bogiem. Oczywiście jesteśmy bogami przez małą literkę „b”.
Gdzie jest o tym mowa, że jesteśmy bogami? W Piśmie świętym:
33 Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga». 34 Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?6 35 Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – 36 to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” 37 Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! 38 Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu». 39 I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. (J10,33-39)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *