O mnie

Jak juz wczesniej wspomniałam- moja wiara jest spotkaniem z żywym Chrystusem Zmartwychwstałym.
Wierzę i mam nadzieję wbrew wszelkiej nadziei.

Uważam, że moc Jezusa jest tak wielka, ze On zawsze może nam pomóc.

Towarzyszenie obecności Ducha Świętego w moim życiu, przykład Abrahama, świętych, moich bliskich, począwszy od moich rodziców, rodzeństwa, zwłaszcza mojego najmłodszego brata Grzegorza oraz sióstr i braci FZŚ Regionu Warszawskiego umacnia mnie, wierzącą, w doświadczeniach.

Duch Święty nadal działa! Jestem osobą, której dane było i jest doświadczać tego od wewnątrz. I nie mam wątpliwości, że poza dobrą wolą i wyobraźnią ludzi istnieje ukryta, choć w sposób najwyższy skuteczna interwencja Boga.
Dla naszej ojczyzny i całego świata to czas nadziei, która nie zawodzi, i pokornej wierności Duchowi Świętemu, który „tchnie, kędy chce”.

Dzięki Bogu doświadczyłam i doświadczam miłości prawdziwej. Miłość prawdziwa to coś więcej niż uczucia.

Przyjdź Duchu Święty ja pragnę Piosenka została przeze mnie zaśpiewana i nagrana około 2011 r. Grażyna Maria Wilkowojska -Bielecka

Ze zbiorku mojej poezji:
https://youtu.be/HSl4Yf-mzZU

Kontakt:
E-mail: grwibiel@gmail.com